+48 605 915 871 / 730 018 653

Klauzule Informacyjne RODO ERGmoto s.c.

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, są Edward Kwiatkowski, Robert Kwiatkowski i Grzegorz Kwiatkowski prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej pod firmą ERGmoto s.c., pod adresem: ul. Ogrodowa 2C, 46 – 045 Turawa.

Wszelkie informacje i wnioski związane z przetwarzaniem danych osobowych można uzyskać bezpośrednio pod adresem prowadzonej działalności gospodarczej lub pod adresem e-mail: ERGmoto@ERGmoto.pl.

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, a także, że przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany, (w tym aktualizacji) usunięcia, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży lub zlecenia, w szczególności w celu doręczenia zakupionego towaru. Dane osobowe mogą być w szczególności przekazane podmiotowi realizującemu dostawę zakupionego towaru.

Przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora tych danych.

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji umowy sprzedaży lub zlecenia.

Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych jakimkolwiek podmiotom.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.