+48 730 018 653 - Στα Αγγλικά.

WhatsApp - οποιαδήποτε γλώσσα.